8/3/11

"Affiché" Project, sketch07
Esboços i proba de color pel cartell corresponent a
"Joguines Monforte" que recordarà una mica als cartells
de T. A. Steinlen. En breus el cartell original.

No hay comentarios:

Publicar un comentario